PARKIETY 2018-02-16T13:43:07+00:00

Parkiety

Parkiet

Parkiet jest produktem naturalnym wytwarzanym z drewna. Produkt spełnia Normę PN-EN 13226:2009 Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i wypustami. Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej lub halach sportowych.

Dane techniczne:
Gatunki drewna: dąb, dąb czerwony, jesion
Grubość deszczułki: 19/22 mm
Szerokość deszczułki: 50-75 mm
Długość deszczułki: 250-500 mm
Wilgotność: 7-11 %

Klasyfikacja dla Quercus spp. (dąb)

Powierzchnia licowa elementu
CechyKlasa
SELEKT (1)NATUR (2)RUSTICAL (3)
Biel zdrowyNiedopuszczalnyDopuszczalnyŚladowy dopuszczalny
Sęki
Zdrowe i zrośnięte
Sęki zepsute
Dopuszczalne
o średnicy ≤ 1 mm
Dopuszczalne
o średnicy ≤ 4 mm
o średnicy ≤ 2 mm
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki
Pęknięcia powierzchniowaNiedopuszczalneDopuszczalne o długości do 15 mm
ZakorkiNiedopuszczalneNiedopuszczalne
Pęknięcia piorunoweNiedopuszczalneNiedopuszczalne
Ukośny przebieg włókienDopuszczalny bez ograniczeńDopuszczalny bez ograniczeń
Zmiany barwyDopuszczalna nieznaczna zmianaDopuszczalny
Promień rdzeniowy (Błyszcz)DopuszczalnyDopuszczalny
BiodegradacjaNiedopuszczalneNiedopuszczalnaNiedopuszczalne za wyjątkiem sinizny i chodników owadzich czarnych
Części niewidoczne
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.

Biel zdrowy dopuszczalny od powierzchni dolnej do górnej części wypustu, nie biorąc pod uwagę ograniczeń ustalonych dla powierzchni licowej.

Klasyfikacja dla innych gatunków liściastych

Powierzchnia licowa elementu
CechyKlasa
SELEKT (1)NATUR (2)RUSTICAL (3)
Biel zdrowyNiedopuszczalnyDopuszczalnyŚladowy dopuszczalny
Sęki

Zdrowe i zrośnięte


Sęki zepsute
Dopuszczalne

o średnicy ≤ 1 mm


Niedopuszczalne
Dopuszczalne

o średnicy ≤ 4 mm nie występujące w skupiskach

o średnicy ≤ 2 mm nie występujące w skupiskach
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki
Pęknięcia powierzchniowaNiedopuszczalneDopuszczalne nie przechodzące o szerokości ≤ 0,5% szerokości elementu
ZakorkiNiedopuszczalneNiedopuszczalne
Pęknięcia piorunoweNiedopuszczalneNiedopuszczalne
Ukośny przebieg włókienDopuszczalny bez ograniczeńDopuszczalny bez ograniczeń
Zmiany barwyDopuszczalne nieznaczne ślady naturalnych odbarwień (ślady po wtrąceniach mineralnych w postaci linii)Dopuszczalny
Promień rdzeniowy (Błyszcz)DopuszczalnyDopuszczalny
BiodegradacjaNiedopuszczalneNiedopuszczalnaNiedopuszczalne za wyjątkiem sinizny i chodników owadzich czarnych
Części niewidoczne
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.

W klasie dopuszczalny bielzdrowy w narożniku, nie przekraczający 50% grubości elementu.
a Sęki tworzą skupisko, jeśli odległość między nimi, mierzona od krawędzi do krawędzi, nie przekracza 30 mm.